Fondul European pentru Agricultură

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Sarcini şi domenii

Toate măsurile sprijinite de UE pentru dezvoltare rurală începând din 2007  sunt finanţate dintr-o singură sursă şi anume din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Următoarele 3 domenii sunt sprijinite:
1. îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
2. îmbunătăţirea mediului şi a regiunilor rurale
3. creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării

Pentru România fondul pentru dezvoltarea rurală este de 8.022 milioane Euro, disponibile pentru perioada 2007-2013. Sursa: Comisia Europeană.

Priorităţi de finanţare

1. Pentru îmbunătăţirea competitivităţii în activităţile agricole şi forestiere sunt sprijinite următoarele măsuri:
– formarea, informarea si difuzarea cunostintelor
– acordarea de avantaje speciale tinerilor fermieri
– pensionarea timpurie din profesiile agricole
– utilizarea serviciilor de consiliere de către agricultori şi proprietarii de pădure
– crearea unor servicii de administrare, sprijin si consiliere agricola, precum si a serviciilor de consiliere în sectorul forestier
– modernizarea exploatatiilor agricole
– îmbunatatirea valorii economice a padurilor
– promovarea dezvoltarii de noi produse
– îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurilor agricole si forestiere
– reconstituirea potentialului de productie agricola afectat de catastrofe naturale
– acordare sprijin pentru agricultori în adaptarea normelor bazate pe legislaţia comunitară
– sprijin pentru agricultori care contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii
– sprijinul grupurilor de producatori pentru informarea consumatorilor si pentru promovarea produselor care intra sub incidenta programelor de calitate
– sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători

2. Sunt sprijinite următoarele măsuri în vederea conservării mediului natural şi a peisajelor :
– plăţi compensatorii destinate fermierilor din zonele montane pentru a compensa handicapurile naturale
– plăţi destinate agricultorilor din zonele care prezintă handicapuri, altele decât zonele montane
– plăţi de agro-mediu
– plăţi pentru bunăstarea animalelor
– sprijin pentru prima împadurire a terenurilor agricole
– sprijin pentru prima instalare a sistemelor agro-forestiere pe terenuri agricole
– sprijin pentru prima împadurire a terenurilor neagricole

3. Pentru calitatea vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei rurale sunt sprijinite următoarele măsuri:
– diversificarea spre activităţi neagricole
– sprijinul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor, pentru promovarea spiritului întreprinzător
– promovarea activităţilor turistice
– servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurala
– renovarea ţi dezvoltarea satelor
– conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului rural

Aveţi întrebări speciale legate de acesastă temă? Doriţi să aflaţi dacă proiectul dvs. este eligibil?
Aveţi nevoie de sprijin la întocmirea documentelor necesare pentru cererea de finanţare?
Contactaţi-ne, noi vă vom ajuta.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge