OUG Nr. 29/2020 – diverse modificari legislative in perioada crizei Corona

Prin OUG Nr. 29/2020 se stabilesc urmatoarele: Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta. Pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii Se proroga termenul pentru plata imozitului pe cladiri, pe terenuri, si pe mijloace de transport de la 31.03.2020 la 30.06.2020. Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a O.G.U. nr.29/2020 si neachitate pana la trecerea a 30 de zile de la incetarea starii de urgenta nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, acestea nefiind considerate obligatii fiscale restante. In concluzie, pentru obligatiile scadente la 25.03.2020 si neachitate nu se vor calcula accesorii, dar aceasta derogare va inceta in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta. Amanarea depunerii declaratiilor fiscale de la 25.03.2020 la 25.04.2020 nu s-a mai legiferat! Pe durata starii de urgenta intreprinderile mici si care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Min.Economiei beneficiaza de amanarea la plata pentru: serviciile de utilitati (electricitate, gaze, apa, telefon-internet) plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social sau sediu...

OUG Nr 30/2020 – Somaj technic in Romania

Somajul technic- OUG 30/2020 Cazul 1: societatea isi intrerupe activitatea partial sau total in perioada starii de urgenta ca urmare a masurilor luate de autoritati. Societatea va solicita de la Ministeriul Economiei un certificat de situatii de urgenta. In prezent nu sunt publicate normele pentru solicitarea acestor certificate.   Cazul 2: societatea reduce activitatea din cauza situatie economice, are incasari cu  cel putin 25% mai mici decat media incasarilor din lunile ianuarie-februarie 2020 si nu mai are capacitatea financiara pentru a achita salariile tututor salariatilor. In acest caz societatea beneficiaza de o indemnizatie de somaj technic pentru 75% din angajatii care au contracte de munca active. Important: este import de stiut ca se vor face verificari cu privire la capacitatea financiara pentru a se verifica daca intr-adevar societatea nu are resures (bani in conturi, caserie etc) pentru plata salariilor. In ambele cazuri Bugetul asigurarilor de somaj va preluna 75% din salariile brute pentru angajatii intrati insomaj technic. Pentru decontarea sumelor angajatorii depun la Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, prin posta electronica: Cazul 1: cerere, certificat de situatii de urgenta, lista persoanelor aflate in somaj technic, informatii salarizare. Cazul 2: cerere, declaratie pe proprie raspundere capacitate financiara, Gehaltsangaben. Cererile se depun in luna in curs pentru luna anterioar, autoritatile vor face plata indemnizatiile in 30 de zile. Societatea va calcula taxele si impozitele aferente, le achita autoritatilor si plateste salariile...

Corona Informatii 2: Comunicat ANAF

Comunicat ANAF 16.03.2020 In contextul economic actual dificil se stabilesc urmatoarele: Suspendarea sau amanarea executarii silite in cazul creantelor bugetare Rambursarea TVA in cursul lunii martie, pentru toate deconturile solutionate pentru care s-au emis decizii de rambursare Implemnetarea unui nou mecanism mai rapid de rabursare TVA, incepand cu data de 01.04.2020. Suspendarea actiunilor de control fiscal, cu exceptia controalelor la distanta sau in cazurile de evaziune fiscala, acolo unde exista indicii in acest sens Aceste masuri se aplita in perioada in care in Romania este declarata stare de urgenta, cat si 30 de zile dupa incetarea acestei stari Termenul de depunere a declaratiilor fiscale de la 25.03.2020 se amana pana la data de 25.04.2020 IMPORTANT: nu se precizeaza explicit daca plata taxelor si a contributiilor se amana sau nu. Noi interpretam formularea de mai sus astfel daca nu se depun declaratiile atunci nu se platesc nici aceste taxe. Este posibil ca ANAF-ul sa revina cu precizari in perioada urmatoare.  ...

Corona Informatii 1: acordarea de zile libere platite in cazul inchiderii scolilor

Legea Nr. 19/2020: acordarea de zile libere platite in cazul inchiderii scolilor In 14.03.2020 a fost promulgata legea in acest sens. Va prezentam un sumar al prevederilor: 1. Parintii care au copii scolari pana la varsta de 12 ani (18 ani in cazul copiilor cu dezabilitati) pot cere acordarea de zile libere 2. In aceasta perioada primesc o indemnizatie reprezentant 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 5.429 Lei cat reprezinta salariul mediu brut pe economie 3. Doar unul dintre parinti poate benefia de aceste masuri 4. Acordarea zilelor libere se acorda doar in cazul in care nu este posibila telemunca sau munca la dominciliu 5. Durata maxima este durata pentru care sunt inchise scolile. 6. Indemnizatiile platite angajatilor se recupereaza din Fondul de Garantare pentru plata salariilor. Comentariile noastre: acest aspect nu este foarte clar momentan si trebuiesc asteptate normele de aplicare pentru aceasta...

Scutirea de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri incepand cu ianuarie 2020

Incepand cu 01.01.2020 intra in vigoare regulamentul UE Nr. 1912/2018. Se introduc noi reglementari cu privire la justificarea livrarilor intracomunitare de bunuri. Prima conditie in vederea scutirii de TVA este ca beneficiarul din celalalt stat membru sa detina un cod valid de inregistrare in scopuri de TVA. Furnizorul trebuie sa detina, pe langa factura corect intocmita, un set de trei documente: O declaratie a Beneficiarului ca a primit marfa Un document care atesta transportul: CMR semnat Scrisoare de trasura semnata (conosament) Factura de transport a bunurilor Unul din urmatoarele documente: poliță de asigurare a transportului bunului; documente bancare care atestă plata transportului; documente eliberate de o autoritate publică ce atestă sosirea bunurilor în statul membru de destinație; documente eliberate de un notariat care atestă sosirea în statul de destinație; chitanță eliberată de un atrepozit ce atestă sosirea bunurilor în statul de destinație. Furnizorul va raporta livrarea in declaratia 390 (aceasta declaratie poate avea alta numerotare in alte state UE) Elementele minime ale declarației beneficiarului sunt: Data emiterii; Statul de destinație al bunurilor; Numele și adresa cumpărătorului; Cantitatea și natura bunurilor; Data și locul de sosire al bunurilor: Identitatea persoanelor care acceptă bunurile; În cazul în care se livrează intracomunitar mijloace de transport se menționează numărul de identificare al mijlocului de transport Data:...
Aktuelle Nachrichten
Articole recente