Date economice

Date actuale din economia Română (decembrie 2009)

Evoltuţia PIB-ului
Produsul intern brut a scăzut în perioada septembrie 2009 – septembrie 2009 cu 7,4%.
Produsul intern brut a crescut în perioada septembrie 2007 – septembrie 2008 cu 8,8%.
În perioada septembrie 2006 – septembrie 2007, produsul intern brut a crescut cu 5,8%.
În perioada septembrie 2005 – septembrie 2006, produsul intern brut a crescut cu 7,8%.

Constituire PIB (perioada ianuarie – iunie 2009):
Servicii: 52,1%
Industrie: 25,5%
Agricultură: 3,3%
Construcţii: 7,7%
impozit net pe produs: 11,4%

Inflaţia
Decembrie 2008 – Julie 2009: 3,02% (*)
În această perioadă inflaţia a fost mai mică decât în Ungaria (6,06%).
Pentru comparaţie, în  acesată perioadă media în UE (27) era: 4,05% (*).

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
*date calculate de Institutul Naţional de Statistică

Evoluţia PIB între anii 1997-2008

2000: 2,4%
2001: 5,7%
2002: 5,1%
2003: 5,2%
2004: 8,5%
2005: 4,2%
2006: 7,9%
2007: 6,3%
2008: 6,2%
2009: -8,0% (*)

Sursa: internetportal al Uniunii Europene
*valori provizorii

Finanţe publice: deficit

(în procente PIB)
2003: 1,5%
2004: 1,5%
2005: 1,4%
2006: 1,9%
2007: 2,9%
2008: 4,8%
2009: 5,1% (*) (perioada ianuarie – octombrie 2009).

Sursa: internetportal al Uniunii Europene
*valori provizorii

Inflaţie România

1997: 154,8%
1998: 59,1%
1999: 45,8%
2000: 45,7%
2001: 34,5%
2002: 22,5%
2003: 15,3%
2004: 11,9%
2005: 9%
2006: 6,56%
2007: 4,84%
2008: 7,85%
Septembrie 2009: 4,94%

Sursa:  Banca Naţională Română
Institutul Naţional de Statistică

Investiţii străine în România

(în milioane Euro)
An                       Creştere anuală ………………. Total (Sold)
2002                            7.482
2003                            1.946                                      9.662
2004                            5.183                                    15.040
2005                            5.213                                    21.885
2006                            9.059                                    34.512
2007                            7.250                                    42.770
2008                            7.194
2009                            2.894 (*)

Sursa: Institutul Naţional de Statistică şi Banca Naţională Română
* Ianuarie-Septembrie 2008

Aktuelle Nachrichten
Articole recente