Bonuri valorice

Acordarea bonurilor valorice

Bonurile valorice care pot fi acordate angajatilor sunt:

Tichete de masa, tichete cadou, tichete cresa, tichete culturale si vouchere de vacanta. Acestea pot fi emise atat pe suport hartie cat si pe suport electronic.

Angajatorii stabilesc prin contractele colecitve de munca sau prin Regulament intern, clauzele privind acordarea biletelor de valoare.

 1. Tichete de masa

Sunt bilete de valoare acordate angajatilor lunar ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare, si pot fi pe suport hartie cat si pe suport electronic.
Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tchet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna.

Nu se acorda tichete de masa in urmatoarele situatii:

 • Salariatul efectueaza concediul de odihna
 • Salariatul beneficiaza de zilele libere platite
 • Salariatul este delegat sau detasat in afara localitatii in care isi are locul de munca permanent
 • Salariatul se afla in concediu medical
 1. Tichete de cadou

 Sunt bilete de valoare acordate ocazional angajatilor pentru cheltuieli sociale sau acordate altor categorii de beneficiari pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuieli de reclama si publicitate. Valoarea nominala a unui tichet cadou este de 10 lei sau multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 de lei.

 1. Tichete de cresa

Sunt bilete de valoare  care se acorda lunar angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.Tichetele de cresa pot si utilizate doar pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul si se acorda, la cerere, unuia dintre parinti sau tutorelui caruia i-a fot incredintat copilul spre crestere si educare, pe baza livretului de familie. Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de cresa nu poate depasi suma de 450 de lei pentru o luna, pentru fiecre copil aflat in cresa.

 1. Tichetele culturale

Sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri si servicii culturale.

Bunurile si serviciile culturale pot fi:

 • Abonamente sau bilete de spectacole, concerte, proiectii cinematografice, muzee, festivaluri, targuri si expozitii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor
 • Carti, manuale scolare, albume muzicale, filme, in orice format

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depasi suma de:

-150 de lei pentru tichetele acordate lunar

– 300 de lei/eveniment pentru cele acordate ocazional

 1. Vouchere de vacanta

Sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern.

Angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munc pot acorda, in conditiile legii, vouchere de vacanta.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacant de catre alti angajatori decat institutiile publice, reprezinta contravaloarea a maxim 6 salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

Voucherele de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii.

Regimul fiscal aplicabil bonurilor valorice

 Angajatorul

Din punctul de vedere al impozitelor pe profit, la angajator

 • Cheltuielile cu tichetele de cadou, tichetele culturale si tichetele de cresa, fac parte din categoria chetuielilor sociale deductibile limitat in cota de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului
 • Cheltuielile pentru tichetele de masa si vouchere de vacanta acordate de angajatori sunt cheltuieli deductibile in limita valorii prevazuta de lege
 • Cheltuielile de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiui de afaceri, editarea de materiale informative proprii, sunt cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activittii economice.

 

Salariat:

Neimpozabile sunt:

 • Tichete de cadou oferite cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor imilare ale altor culte religioase,  zilei de 8 martie in limita valorii de 150 de lei pentru fiecare persoana in parte

 Impozabile sunt:

 • Tichete de cadou oferite cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor imilare ale altor culte religioase,  zilei de 8 martie care depasesc suma de 150 de lei.
 • Tichete de cadou oferite cu alte ocazii decat cele mentionate mai sus
 • Tichetele de masa,
 • Voucherele de vacanta,
 • Tichetele de cresa,
 • Tichetele culturale

Contributii sociale obligatorii

NU se datoreaza contributii sociale obligatorii pentru:

 • Tichete de cadou oferite cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor imilare ale altor culte religioase,  zilei de 8 martie in limita valorii de 150 de lei pentru fiecare persoana in parte
 • Tichete de cadou oferite cu alte ocazii decat cele mentionare mai sus
 • Tichetele de masa, Voucherele de vacanta, Tichetele de cresa, Tichetele culturale acordate in limita valorii prevazuta de lege.

 Se DATOREAZA contributii sociale obligatorii pentru:

 • Tichete de cadou oferite cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor imilare ale altor culte religioase,  zilei de 8 martie care depasesc suma de 150 de lei.
Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge