Formalităţi de înfiinţare

Formalităţi înfiinţare firme

În general

In această rubrică dorim să vă prezentăm informaţii importante, documente necesare, condiţii de îndeplinit în procesul de înfiinţare firme.
Aceste informaţii se limiteză la înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată în România. Doriţi informaţii şi despre înfiinţarea altelor tipuri de societăţi? Contactaţi-ne, vă punem la dispoziţie informaţiile dorite.

Documente necesare

– Copie a actului de identitate sau a paşaportului şi traducerea legalizată a acestora.  Traducerea şi legalizarea poate fi făcută de către noi, preţul fiind inclus în pachet.
– Contract pentru cumpărarea sau închirierea unui imobil necesar pentru înfiinţare precum şi extras de carte funciară. Sediul firmei poate fi asigurată de către noi, preţul acestuia nu este inclus în pachet.
– Copia actului de identitate a proprietarului imobiliului unde urmează să fie sediul social al firmei. În cazul în care imobilul aparţine unei persoane juridice trebuie şi copie după certificatul unic de înregistrare.
– Trei propuneri de denumire firmă.
– Act constitutiv – acesta este întocmit de către asociaţi şi legalizat de către un notar sau avocat. Actul constitutiv se întocmeşte împreună cu dumneavoastră.  Legalizarea actului constitutiv poate fi făcut prin noi, preţul acestuia fiind inclus în pachet.

– Legalizarea semnăturii asociaţilor. Semnătura asociaţilor trebuie legalizat de un notar.
– Declaraţie pe propria răspundere precum în România nu aveţi cazier fiscal.

Sunt necesare următoarele documente în cazul în care firma din România se înfiinţează de către  o firmă străină:
– certificatul de înregistrare a firmei străine la Registrul Comerţului.
– certificat de bonitate bancă.
– extras din registrul comertului din tara de origine al societatii.

Derulare

1. Căutarea unui imobil pentru sediul firmei.  Procurarea actelor necesare: contract de închiriere sau de cumpărare, copie extras de carte funciară. În cazul în care imobilul are mai mulţi locatari trebuie acceptul scris al acestora. Sediul firmei poate fi asigurat de către noi.
2. Deciderea asupra denumirii firmei şi a logoului acestuia. Verificarea denumirii la Registrul Comerţului.
După acestea denumirea va fi rezervat pe o perioadă de trei luni.
3. Întocmirea actului constitutiv.
4. Semnarea actului constitutiv la notar. Asociaţii străini pot împuternici o terţă persoană pentru acest lucru.
5. Deschiderea unui cont bancar şi virarea capitalului social.
6. Achitarea taxelor pentru înregistrarea la Registrul Comerţului.
7. Documentele se depun la Registrul Comerţului.
8. Se verifică documentele. Judecătorul aprobă cererea pentru înfiinţarea firmei.
Acestă hotărâre este publicată în „Monitorul Oficial”. Se eliberează certificatul unic de înregistrare.
9. Înregistrarea la Administraţia Finanţelor Publice. Acesta vaelibera şi certificatul de înregistrare în scopuri TVA.
10. Solicitarea eventualelor documente suplimentare.

Durată: după ce toate documentele necesare sunt puse la dispoziţia noastră, firma se poate îregistra în termen de două săptămâni.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge