Societate pe acţiuni (SA)

Societate pe actiuni (SA)

– numărul de acţionari stabilit de lege este de cel puţin 5
– fondatorii pot fi persoane juridice ori persoane fizice, atât din România cât şi din străinătate
capitalul social: cel puţin 25.000 € (contravaloarea în lei, la cursul BNR din ziua înscrierii)
– la înscrierea firmei cel puţin 30% din valoarea totală a capitalului trebuie depus, iar restul în termen de 12 luni
– capitalul social se divide în acţiuni care nu pot avea valoarea nominală mai mică de 0,1 RON
– organele de conducere a societăţii sunt: adunarea generală, administratorii şi comisia de cenzori
– este obligatorie cel puţin o dată pe an, întrunirea  adunării generale ordinare
adunarea generală extraordinară se poate convoca ori de câte ori este nevoie
– la prima convocare a adunărilor extraordinare este necesar prezenţa acţionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social
– deciziile adunării extraordinare sunt valabile prin susţinerea majoritară a cel puţin jumătate din capitalul social.
– la convocările următoare este necesar prezenţa acţionarilor reprezentând 1/2 din capitalul social şi se hotărăşte cu votul acţionarilor reprezentând 1/3 din capitalul social.
– SA este administrată de unul sau mai mulţi administratori numiţi de adunarea generală a acţionarilor.
– unicul administrator sau preşedintele consiliului de administarţie şi cel puţin 1/2 din numărul administratorilor trebuie să fie cetăţeni români. Pentru a numi cetăţeni străini în funcţia de administratori este nevoie stipularea acestuia în actul constitutiv.
– membrii consiliului sunt numiţi fie în actul constitutiv sau de adunarea generală.
– administratorii sunt desemnaţi pe o perioada de cel puţin 4 ani
– pentru efectuarea controlului financiar intern, sunt desemnaţi cenzori. În acest scop societatea va avea cel puţin 3 cenzori şi 3 supleanţi.
comisia de cenzori este obligată să raporteze cel puţin o dată pe an adunării generale
– Pentru societatile pe actiuni care isi incheie bilanturile dupa standardele IRFS (International Financial Reporting Standards) si le supervizeaza  de catre un expert contabil, nu mai este necesara comisia de cenzori.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge