Societate in comandita simpla (SCS)

Societate in comandita simpla (SCS)

– pentru înfiinţarea unei astfel de societăţi sunt necesari cel puţin doi asociaţi, unul cu răspundere nelimitată (comanditati) iar celălalt cu răspundere limitată (comanditari).
– are statut de persoană juridică
– administrarea şi gestionarea societăţii se face de către comanditaţi.
– nu se prevede un minim de capital social.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge