Societate cu raspundere limitata (SRL)

Societate cu raspundere limitata (SRL)

– trebuie să aibă cel puţin un acţionar. Sunt permişi maximum 50 de acţionari.
– societatea cu un asociat unic este permis

Excepţii:

  • dacă asociatul este şi el o societate cu doar un singur asociat
  • dacă asociatul are încă o firmă în România unde este asociat unic (este permis figurarea ca asociat unic într-o singură firmă)

.capital social: minim 1RON (ca. 0,20€) din data de 05.11.2020
– aportul asociaţilor la capitalul social poste fi constituit şi în valută.
– capitalul social poate fi depus în numerar dar şi în natură
– capitalul social se divide în părţi sociale egale (de minim 10RON)
– părţile sociale pot fi transmise necondiţionat intre asociaţi
– părţile sociale pot fi transmise persoanelor terţe numai prin vânzare. Pentru acesta este nevoie de acordul adunării generale în procent de 75%.
– fiecare parte socială reprezintă un vot în adunarea generală a ascociaţilor
– SRL – ul este răspunzător în faţa legii doar cu bunurile proprii.
deciziile SRL-ului se vor lua de către adunarea generală a asociaţilor (AGA)
– în procesul de luarea a deciziilor este nevoie de susţinerea absolut majoritară a asociaţilor şi a părţilor sociale.

Prin consemnarea în actul constitutiv acestă regulă se poate schimba fiind astfel suficienta şi simpla majoritate a părţilor sociale.

– AGA se întruneşte de cel puţin o dată pe an pentru a aproba bilanţul anual
administratorul SRL-ului este numit de către AGA sau se stipulează în actul constitutiv
– SRL-ul poate avea mai mulţi administratori
– oricare dintre asociaţi poate fi şi administrator

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge