Tipuri de societăţi

Societate in nume colectiv (SNC)

Societate in nume colectiv (SNC) – se înfiinţează prin încheierea unui contract de societate. – are statut de persoană juridică – are cel puţin doi asociaţi. Fondatorii pot fi persoane fizice sau juridice. – nu se impune depunerea unui minim de capital – responsabilitate nelimitata a asociatilor pentru datoriile sociale a firmei – se impune […]

Societate in comandita simpla (SCS)

Societate in comandita simpla (SCS) – pentru înfiinţarea unei astfel de societăţi sunt necesari cel puţin doi asociaţi, unul cu răspundere nelimitată (comanditati) iar celălalt cu răspundere limitată (comanditari). – are statut de persoană juridică – administrarea şi gestionarea societăţii se face de către comanditaţi. – nu se prevede un minim de capital social.

Societate in comandita pe actiuni (SCA)

Societate in comandita pe actiuni (SCA) – este nevoie de cel puţin 5 acţionari. – capitalul social este împărţit pe acţiuni (diferenţa mare faţă de SA) – capitalul social al S.C.A. nu poate fi mai mic de 25.000 € (contravaloarea în RON)

Societate cu raspundere limitata (SRL)

Societate cu raspundere limitata (SRL) – trebuie să aibă cel puţin un acţionar. Sunt permişi maximum 50 de acţionari. – societatea cu un asociat unic este permis Excepţii: dacă asociatul este şi el o societate cu doar un singur asociat dacă asociatul are încă o firmă în România unde este asociat unic (este permis figurarea […]

Societate pe acţiuni (SA)

Societate pe actiuni (SA) – numărul de acţionari stabilit de lege este de cel puţin 5 – fondatorii pot fi persoane juridice ori persoane fizice, atât din România cât şi din străinătate – capitalul social: cel puţin 25.000 € (contravaloarea în lei, la cursul BNR din ziua înscrierii) – la înscrierea firmei cel puţin 30% […]

Reprezentanţe

Sucursalele societăţilor străine Societăţile străine au posibilitatea de a înfiinţa în România  filiale, sucursale sau reprezentanţe. Deschiderea unei filiale sau reprezenanţe trebuie înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie. Filialele trebuie să-şi aibă sediul social în România şi pot exercita doar activităţi conform  domeniul de activitate a firmei mamă. Reprezentanţa trebuie înregistrată la Direcţia Generala […]
Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge