Fondul Social European

Fondul Social European

Sarcini

Sarcinile fondului european sunt următoarele:
– îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare
– crestere si ocuparea forţei de muncă

Domenii

Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii:
– corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
– promovarea investiţiilor în capital uman
– acces îmbunătăţit la formarea profesională
– diseminarea tehnologiilor informaţiei, a învăţământului on-line
– formare ucenici
– sprijin pentru înfiinţări de firme
– dezvoltarea serviciilor specifice de angajare, de formare şi de sprijin, inclusiv  reorientarea, destinate lucrătorilor în contextul restructurărilor sectoriale şi de întreprindere

Măsuri de îmbunătăţire a accesului la ocupare şi participare pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, în special şomajul de lungă durată mai ales în rândul tinerilor, încurajarea îmbătrânirii active si a prelungirii vieţii profesionale:
– modernizarea şi întărirea instituţiilor de pe piaţa muncii în special a serviciilor pentru angajare
– punerea în aplicare a măsurilor active şi preventive pentru identificarea precoce a necesităţilor
– ţinând cont de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, măsuri specifice pentru a îmbunătăţi accesul femeilor la ocuparea forţei de muncă
– îmbunătăţirea accesului si participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
– integrarea trans-naţională pe piaţa muncii

Intensificarea asimilării sociale a persoanelor defavorizate în vederea integrării lor durabile pe piaţa locurilor de muncă.
– demersurile de încadrare şi de revenire pe piaţa muncii pentru persoanele defavorizate, precum persoanele confruntate cu excluderea socială sau cu abandonul şcolar precoce, minorităţile, persoanele cu handicap
– acceptarea diversităţii la locul de muncă şi combaterea discriminărilor în ceea ce priveşte intrarea şi progresul pe piaţa muncii

Consolidarea capitalului uman, încurajând în special:
– proiectarea şi punerea în aplicare a unor reforme ale sistemelor de educaţie şi de formare profesională
– activităţile de conectare în reţea a unităţilor de învăţământ superior, a centrelor de cercetare şi de tehnologie şi a întreprinderilor

Mobilizarea în favoarea reformelor din domeniul ocupării forţei de muncă şi asimilării pe piaţa muncii.
Promovarea incluziunii sociale prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului la locuri de muncă pentru grupuri dezavantajate.
Promovarea parteneriatelor în favoarea reformelor din domeniul ocupării forţei de muncă şi asimilării pe piaţa muncii.

Aveţi întrebări speciale legate de acesastă temă? Doriţi să aflaţi dacă proiectul dvs. este eligibil?
Aveţi nevoie de sprijin la întocmirea documentelor necesare pentru cererea de finanţare?
Contactaţi-ne, noi vă vom ajuta.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge