Fondul European de Coeziune

Fondul european de coeziune pentru România

Sarcini

Politica de coeziune trebuie să contribuie la consolidarea cresterii economice la întărirea socială a comunităţii  în vederea dezvoltării durabile.

Domenii

Următoarele domenii sunt vizate:
Reţele transeuropene de transport în cadrul priorităţilor politicii UE în vedera protejării mediului.
Proiecte de dezvoltare durabile care aduc beneficii clare mediului.
– eficienţa energetică şi dezvoltarea energiilor regenerabile
– îmbunătăţirea reţelelor de transport (în afara reţelelor transeuropene): feroviar, căi navigabile, transport maritim
– transport intermodal
– administrarea transportului rutier, maritim şi aerian
– ecologizarea transportului rutier şi a transportului public

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge