Fonduri Europene pentru dezvoltarea regională

Fonduri Europene pentru dezvoltarea regională în România

Sarcini şi domenii

Promovarea investiţiilor publice şi private care contribuie la demontarea zonelor dezechilibrate din uniune. Acest fond reprezintă cel mai important instrument pentru România.

Următoarele domenii sunt vizate:
– dezvoltarea regională
– dezvoltarea economică
– competitivitate îmbunătăţită
– cooperare teritorială

Priorităţi de finanţare

– investiţiile productive care contribuie la crearea şi menţinerea locurilor de muncă durabile, în special prin intermediul unor ajutoare directe pentru investiţiile efectuate îndeosebi în IMM-uri;
– investiţii în infrastructură
– cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea
– crearea şi dezvoltarea instrumentelor de finanţare precum capitalul de risc, fondurile de împrumut şi de garanţie, fondurile de dezvoltare locală
– protecţia mediului, inclusiv investiţiile legate de aprovizionarea cu apă, precum şi de gestionarea deşeurilor şi a apei, tratarea apelor uzate şi calitatea aerului
– dezvoltarea electrică a infrastructurii de comunicare,servicii şi aplicaţii
– îmbunătăţirea accesului sigur la serviciile publice on-line şi dezvoltarea lor
– ajutor şi servicii pentru IMM-uri în adoptarea şi utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicaţiei (TIC) sau exploatarea de idei noi;
– îmbunătăţirea ofertei de servicii turistice prin intermediul a noi servicii cu o valoare adăugată mai considerabilă şi facilitarea trecerii la noi modele de turism mai durabile;
– investiţiile culturale, inclusiv protecţia, promovarea şi păstrarea patrimoniului cultural, dezvoltarea de infrastructuri culturale
– investiţiile în transporturi, inclusiv îmbunătăţirea reţelelor transeuropene şi a legăturilor cu reţeaua RTE-T
– investiţii în sectorul energetic, dezvoltarea reţelei transeuropeane
– investiţiile în favoarea educaţiei, în special a formării profesionale
– investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale

Aveţi întrebări speciale legate de această temă? Doriţi să aflaţi dacă proiectul dvs. este eligibil?
Aveţi nevoie de sprijin la întocmirea documentelor necesare pentru cererea de finanţare?
In acest caz va rugam sa ne Contactaţi.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge