Structura politică şi programe UE pentru România

Structura politică UE între 2007-2013

Structura politică a Uniunii Europene şi cea de coeziune are trei obiective prioritare:

  • convergenţă,
  • competitivitate regională si ocupare
  • cooperare teritorială europeană.

Obiectivul politicii de coeziune a UE este redresarea principalelor dezechilibre regionale din Comunitate, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puţin favorizate.
Între 2007 şi 2013 sunt puse la dispoziţie fonduri structurale de 307,6 miliarde Euro (35,7% din buget) pentru dezvoltare regională.
83% din acest fond este concentrat spre obiective de convergenţă şi sunt destinaţi celor mai sărace regiuni şi state membre ale uniunii.

Instrumente de coeziune

Cele mai importante instrumente de coeziune sunt:

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Fondul Social European (FSE)

Fondul European de Coeziune

Separat pentru agricultură există un fond special, Fondul European Agricol (FEADR).

Prezentarea generală a obiectivelor şi criteriilor de finanţare a UE pentru 2007-2013

Obiective Instrument de finanţare

 

Criterii
Convergenţă FEDR

FSE

Fond de coeziune

Regiunile cu un PIB pe cap de locuitor sub
75% din media UE-25. Regiunile cu 75%- valoarea  limita care se depaseste
din cauza extensiei  (specific si degresiv 2013). Regiunile ultraperiferice (Insulele Azore, Madeira, Guadelupa etc.).
State membre cu un
PIB/cap de locuitor < 90% din media europeana.
competitivitate regionala şi ocupare FEDR

FSE

Toate regiunile care nu intră sub zona de convergenţă.
Statele membre propun o listă a regiunilor.
cooperare teritorială europeană.

 

FEDR Regiuni de frontieră şi zona de cooperare transnaţională

Zone de convergenţă

Prezentarea generală a regiunilor eligibile pentru finanţări din UE in perioada 2007-2013

Regiunile marcate cu roşu sunt eligibile pentru finanţare în perioada mai sus amintită.
Toate regiunile din România îndeplinesc condiţiile şi sunt eligibile pentru finanţări între 2007 şi 2013.

Sursa: Comisia Europeană

Bugetul disponibil României pentru finanţări între 2007-2013 (exceptând agricultura)

Obiectiv coeziune: 6.552 milioane EUR.
Obiectiv convergenţă: 12.661 milioane EUR.
Cooperare teritorială: 455 milioane EUR.

Total: 19,668 miliarde EUR (situaţia şi tarif: octombrie 2006).

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge