Programe UE

Structura politică şi programe UE pentru România

Structura politică UE între 2007-2013 Structura politică a Uniunii Europene şi cea de coeziune are trei obiective prioritare: convergenţă, competitivitate regională si ocupare cooperare teritorială europeană. Obiectivul politicii de coeziune a UE este redresarea principalelor dezechilibre regionale din Comunitate, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile cele […]

Fonduri Europene pentru dezvoltarea regională

Fonduri Europene pentru dezvoltarea regională în România Sarcini şi domenii Promovarea investiţiilor publice şi private care contribuie la demontarea zonelor dezechilibrate din uniune. Acest fond reprezintă cel mai important instrument pentru România. Următoarele domenii sunt vizate: – dezvoltarea regională – dezvoltarea economică – competitivitate îmbunătăţită – cooperare teritorială Priorităţi de finanţare – investiţiile productive care […]

Fondul Social European

Fondul Social European Sarcini Sarcinile fondului european sunt următoarele: – îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare – crestere si ocuparea forţei de muncă Domenii Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii: – corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii – promovarea investiţiilor în capital uman – acces îmbunătăţit la formarea profesională – […]

Fondul European de Coeziune

Fondul european de coeziune pentru România Sarcini Politica de coeziune trebuie să contribuie la consolidarea cresterii economice la întărirea socială a comunităţii  în vederea dezvoltării durabile. Domenii Următoarele domenii sunt vizate: Reţele transeuropene de transport în cadrul priorităţilor politicii UE în vedera protejării mediului. Proiecte de dezvoltare durabile care aduc beneficii clare mediului. – eficienţa […]

Fondul European pentru Agricultură

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sarcini şi domenii Toate măsurile sprijinite de UE pentru dezvoltare rurală începând din 2007  sunt finanţate dintr-o singură sursă şi anume din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) Următoarele 3 domenii sunt sprijinite: 1. îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 2. îmbunătăţirea mediului şi a regiunilor rurale […]
Aktuelle Nachrichten
Articole recente