Incepand cu 01.01.2020 intra in vigoare regulamentul UE Nr. 1912/2018.

Se introduc noi reglementari cu privire la justificarea livrarilor intracomunitare de bunuri.

Prima conditie in vederea scutirii de TVA este ca beneficiarul din celalalt stat membru sa detina un cod valid de inregistrare in scopuri de TVA.

Furnizorul trebuie sa detina, pe langa factura corect intocmita, un set de trei documente:

 • O declaratie a Beneficiarului ca a primit marfa
 • Un document care atesta transportul:
  • CMR semnat
  • Scrisoare de trasura semnata (conosament)
  • Factura de transport a bunurilor
 • Unul din urmatoarele documente:
  • poliță de asigurare a transportului bunului;
  • documente bancare care atestă plata transportului;
  • documente eliberate de o autoritate publică ce atestă sosirea bunurilor în statul membru de destinație;
  • documente eliberate de un notariat care atestă sosirea în statul de destinație;
  • chitanță eliberată de un atrepozit ce atestă sosirea bunurilor în statul de destinație.

Furnizorul va raporta livrarea in declaratia 390 (aceasta declaratie poate avea alta numerotare in alte state UE)

Elementele minime ale declarației beneficiarului sunt:

 1. Data emiterii;
 2. Statul de destinație al bunurilor;
 3. Numele și adresa cumpărătorului;
 4. Cantitatea și natura bunurilor;
 5. Data și locul de sosire al bunurilor:
 6. Identitatea persoanelor care acceptă bunurile;
 7. În cazul în care se livrează intracomunitar mijloace de transport se menționează numărul de identificare al mijlocului de transport

Data: 15.01.2020

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge