HOTARAREA NR. 1364/2006  pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor  donatorilor de sange

Donarea de sânge se efectuează în instituțiile medicale de profil autorizate pentru organizarea colectei.

Decizia privind eligibilitatea unei persoane ca donator de sânge este luată de medicul responsabil cu selecția donatorilor de sânge din instituțiile de profil,  pe baza rezultatelor obținute  ca urmare a procedurii de selecție derulate conform normelor.

Donatorul de sânge cu donări regulate este acea persoană care în ultimii 2 ani a donat sânge și/sau componente sanguine cu respectarea intervalului minim permis între două donări consecutive în cadrul aceluiași centru de transfuzie.

Donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă, următoarele:

-) 7 tichete de masă pentru produse alimentare, eliberate de instituția de profil;

-) o zi liberă de la locul de muncă,(nu liber platit) în ziua donării, în cazul donatorilor de sânge salariați;

-)o zi scutire de frecvență, în ziua donării (eliberata de catre institutia de profil);

-) decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună.

Drepturile  donatorilor prevăzute  vor fi acordate pe baza documentelor justificative eliberate de instituția de profil la care a fost efectuată donarea de sânge si se suporta din bugetele locale ale localităților în care instituțiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional își au sediul.

Orice persoană care își exprimă intenția de a dona sânge sau componente sanguine are următoarele obligații:

 1. a) să nu consume băuturi alcoolice cu cel puțin 72 de ore înaintea prezentării pentru donare de sânge la instituțiile de profil;
 2. b) să prezinte buletinul/cartea de identitate/permisul de conducere valabil/valabilă sau pașaport;
 3. c) să aibă un comportament civilizat, respectuos față de personalul medical și față de ceilalți donatori de sânge, pe toată perioada prezenței sale în instituția de profil în care efectuează donarea de sânge;
 4. d) să citească materialele informative privind donarea de sânge, să solicite, la nevoie, explicații personalului medical de specialitate privind informațiile citite și să își dea consimțământul, confirmat prin semnătură, pentru inițierea procedurii de selecție și a recoltării de sânge;
 5. e) să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical și celor din chestionarul donatorului, cu ocazia fiecărei prezentări pentru a dona sânge, fără a ascunde informații referitoare la antecedentele sale fiziologice sau patologice, la comportamentul sexual și social, chiar dacă acestea ar conduce la excluderea de la donarea de sânge;
 6. f) să respecte toate indicațiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de stabilire a eligibilității sale ca donator de sânge;
 7. g) să respecte decizia medicului responsabil cu selecția donatorilor de sânge, referitoare la eligibilitatea sa ca donator de sânge, în cazul în care acesta stabilește o excludere definitivă sau temporară la donare;
 8. h) să respecte intervalul minim legal între două prezentări succesive pentru donare sau, după caz, programarea făcută de medicul responsabil și înscrisă în carnetul de donator, privind data următoarei prezentări pentru a dona sânge.

Orice persoană care a fost admisă ca donator de sânge sau componente sanguine pe baza rezultatelor procedurii de selecție are următoarele obligații:

 1. a) să aibă un comportament civilizat, respectuos față de personalul medical și față de ceilalți donatori de sânge, pe toată perioada desfășurării procedurii de donare de sânge și postdonare, până la părăsirea instituției;
 2. b) să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical din sala de recoltare sau din sectoarele postdonare;
 3. c) să respecte toate indicațiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de donare de sânge și postdonare;
 4. d) să informeze personalul medical asupra oricărui simptom, semn sau oricărei modificări a stării generale, apărute în cursul donării sau postdonare, până la părăsirea instituției;
 5. e) să informeze direct sau telefonic instituția de profil în care a efectuat donarea de sânge asupra oricărei modificări a stării de sănătate, survenită postdonare, în zilele subsecvente donării de sânge;
 6. f) să urmeze tratamentul substitutiv cu fier conform recomandării medicului responsabil cu selecția donatorilor;
 7. g) să se prezinte la medicul de familie sau la medicul specialist, la recomandarea scrisă a instituției de profil la care a donat sânge, pentru a fi luată în evidență sau pentru investigații medicale în scopul diagnosticării, în cazul depistării ori suspectării unor situații patologice;
 8. h) să informeze, cu documente medicale doveditoare, instituția de profil la care a donat sânge asupra rezultatelor investigațiilor medicale efectuate în situațiile prevăzute la lit. g), pentru stabilirea menținerii calității de donator de sânge; în caz contrar, aceasta va fi suspendată până la stabilirea oportunității recalificării sale ca donator de sânge;
 9. i) să efectueze anual un examen radiologic pulmonar, cardiologic și biologic extins, la recomandarea medicului responsabil cu selecția donatorilor din instituția de profil, și să prezinte rezultatele pentru a fi înregistrate în dosarul de donator, ce cuprinde evaluarea stării sale de sănătate.

 

In ceea ce priveste aceasta HOTARARE A GUVERNULUI privind drepturile si obligatile donatorilor de sange SINGURA OBLIATIE A ANGAJATORULUI ESTE  ACEEA DE A ACORDA ZI LIBERA IN ZIUA DONARII. DACA DONAREA SE FACE INTR-O ZI LIBERA A SALARIATULUI (concediu de odihna, repaus saptamanal) ANGAJATORUL NU ARE NICI O OBLIGATIE de acordare a altei zi libere.

 

 

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge