Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
ATENTIE! Sponsorizarile catre ONG-uri care nu furnizează servicii sociale și nu au niciun serviciu social licențiat, nu duc la diminuarea impozitului datorat.

Conform Legii 292/2011 – Legea asistenţei sociale, publicata in MOf nr 905 din 20 decembrie 2011, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și aferentă anului în care reporteaza aceste sume, modelul și conținutul declarației informative urmand a fi aprobate prin ordin al președintelui ANAF.

Data: 06.08.2018
Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge