Societate pe acţiuni (SA) – RT

Societate pe acţiuni (SA) – Részvénytársaság (Rt.)

– megszabott legalább 5 részvényes társulása
– az alapítók lehetnek magán vagy jogi személyek, román állampolgárok vagy külföldiek
jegyzett alaptőke: minimum 25.000 € (átszámítható a bejegyzés napján érvényes Román Nemzeti Bank által megszabott árfolyamon)
– az alaptőke minimum 30%-át alapításkor, a fennmaradó 70%-át pedig 12 hónapon belül kell letenni
– az alaptőke részvényekre való lebontása,  nominális érték minimum 0,1 RON
– a részvénytársaság  döntéshozó szervei: a közgyűlés, az elnökség és a felügyelőbizottság
– kötelező évente legalább egy közgyűlés szervezése
– amilyen gyakran szükségeltetik, összehívható rendkívüli közgyűlés
– egy rendkívüli közgyűlésen a részvényesek minimum ¾ része kell jelen legyen
– a közgyűlési határozatok hatályba léptetéséhez a részvényesek többségének beleegyezése szükséges
– a második közgyűlés összehívásánál elegendő a részvényesek jelenlétének  fele is. Határozatok 1/3 – os többséggel hozhatók.
– az ügyvezetés alakítható egy elnökségi testülettel, de megengedett több is.
– a testület (ha csak egy van) de legalább fele a testületek tagjainak román állampolgár kell legyen. Ahhoz hogy külföldi lehessen testületi tag, az alapító okiratba kell bejegyezni.
– a testület tagjait az alapító okiratba kell bejegyezni, vagy utólag kinevezheti a közgyűlés is.
– a testület tagjainak mandátuma  maximum 4 év
– a belső gazdasági ellenőrzés a felügyelőbizottság hatásköre. Ez legalább három tagból és további három helyettesből áll.
– a felügyelőbizottság köteles évente legalább egy jelentést tenni a közgyűlésnek.
– az az RT aki év végi mérlegét IRFS  (International Financial Reporting Standards) előírások alapján készíti, és engedélyezett könyvelővel ellenőrizteti nem szükséges felügyelőbizottságot alapítson.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge