UNTERNEHMENSBERATUNG RUMÄNIEN

Erfolgreiche Konzepte für Sie und Ihr Unternehmen

RECHTS- UND STEUERBERATUNG

Mit Erfahrung und Kompetenz auch schwierigere Herausforderungen erfolgreich meistern

LANGFRISTIG PLANEN UND ERFOLGREICH INVESTIEREN

Daten und Fakten kennen, Mentalitäten verstehen, Entwicklungen vorhersehen – zusammen mit Ihren Experten vor Ort

Firmengründungen Rumänien

FirmengründungenRO

 

Professionell, schnell und kostengünstig. Jahrelange Erfahrung mit über 150 Firmengründungen. Wir erledigen alle Gründungsformalitäten, eröffnen Ihre Bankverbindung, melden Ihre Firma bei den Ämter an. Eine individuelle Rechts- und Steuerberatung ist im Gründungspreis inklusive. Es ist keine Vor-Ort Präsenz notwendig.
Infos | Preise | Firmensitz | Bankverbindung

 

Geschäftsaufbau

RoConnect ist Ihr erfahrener Partner wenn es um den Aufbau Ihres Geschäftes in Rumänien geht. Standortanalysen, Grundstücke, Bürogebäude, Hallen, Produktionsstätten, Fördermittel, Personal, Lieferanten und Absatzmärkte in Rumänien: wir helfen Ihnen gerne weiter.

Rechts- und Steuerberatung

Wir beraten Sie gerne in Rechtsfragen rund um Ihre wirtschaftliche Tätigkeiten in Rumänien. Unsere hochkompetente Steuerberaterinnen erledigen Ihre Buchhaltung und unterstützen Sie bei wichtigen Entscheidungen rund um die Themen Steuern und Finanzen.

Office Dienstleistungen

Wir sind eines der wenigen Full-Service Unternehmen in Rumänien. Insbesondere nach der Gründung ist es wichtig die Kosten in Grenzen zu haben. Unser Office-Paket bietet Ihnen diverse Leistungen an: Firmensitz, Sekretariat, Telefon- und Faxnummer und viel viel mehr.

Interessante Investitions- oder Geschäftsmöglichkeiten

Für InvestorenRO

Sind Sie auf der Suche nach interessante und lukrative Geschäftsmöglichkeiten in Rumänien? Hier können Sie diverse Projekte finden, die von uns geprüft und empfohlen werden.

Fördermittel

In Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen beraten wir Sie bei der Akquise von EU Fördermittel und Subventionen in Rumänien.
Klicken Sie hier um einen Überblick über die neue Programme 2014-2020 zu bekommen.

Nachrichten

Case de marcat – noi modele sunt obligatorii incepand cu 01.11.2018

Conform OUG nr.28/1999 si actualizarile ulterioare, operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu NUMERAR sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Incepand cu 01.11.2018, trebuie sa aveti schimbate vechile case de marcat cu noile case de marcat. Noile case de marcat au posibilitatea generarii unui fisier XML, care lunar (pana in data de 20 a lunii urmatoare) se depune la ANAF. La ANAF se va depune declaratie atat pentru casele de marcat folosite in luna anterioara, cat si pentru casele de marcat nefolosite (daca este cazul). Nerespectarea acestei prevederi atrage, incepand cu 01.11.2018, urmatoarele: amenda intre 8.000 – 10.000 lei confiscarea sumelor suspendarea activitatii Cine depune declaratia la ANAF? Sunt 3 variante: a) Dvs. sub indrumarea initiala a distribuitorilor de case de marcat. (Pentru asta trebuie sa va achizitionati un certificat digital calificat. Declaratia se poate depune DOAR online.) b) Distribuitorii autorizati ai caselor de marcat au de regula in contractele de service (va implica un cost suplimentar depinde de distribuitor). c) Biroul de contabilitate cu care... citește mai mult

Modificari diurne 2018/2019

Conform HG 714/2018 publicata in Monitorul Oficial nr. 707 din 18.09.2018, personalul autorităților și instituțiilor publice plecat în delegație in tara va beneficia de o indemnizație de delegare în cuantum de 20 lei/zi. Pentru societatile comerciale private  indemnizația de deplasare (diurna) in tara se va lua în calcul la stabilirea impozitului pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale (CASS, CAS și CAM) dacă depășește plafonul de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul autorităților și instituțiilor publice. În aceste condiții, începând cu 1 ianuarie 2019 plafonul maxim neimpozabil al indemnizației de deplasare in tara va crește de la 42,5 lei la 50 lei (2,5 x 20 lei). Indemnizația de deplasare NU este impozabilă în limita plafonului de 42,5 lei pentru anul 2018 și 50 lei de la 1 ianuarie 2019. Diurna se acordă doar angajaților cu contract de muncă sau administratorilor, nu si altor persoane. Va sfatuim sa stabiliti valoarea diurnei pe baza de decizii interne, iar pentru a dovedi deplasarea in delegatie se vor completa ordine de deplasare cu data/ora plecarii si data/ora sosirii. Hotărârea nr. 714/2018 prevede niște reglementări valabile pentru autoritățile și instituțiile publice, dar care vor fi luate ca referință și de către entitățile private: indemnizația de delegare se acordă NUMAI dacă durata delegării este de cel puțin 12 ore pentru delegarea cu o durată de o singură zi sau pentru ultima zi, în cazul delegării dispuse pentru o perioadă mai lungă de o zi; numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data și ora plecării până la data și ora înapoierii mijlocului de transport din și... citește mai mult

Sponsorizarile in cazul microintreprinderilor

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. ATENTIE! Sponsorizarile catre ONG-uri care nu furnizează servicii sociale și nu au niciun serviciu social licențiat, nu duc la diminuarea impozitului datorat. Conform Legii 292/2011 – Legea asistenţei sociale, publicata in MOf nr 905 din 20 decembrie 2011, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și aferentă anului în care reporteaza aceste sume, modelul și conținutul declarației informative urmand a fi aprobate prin ordin al președintelui ANAF. Data:... citește mai mult

Calculator salarii 2018

Am reusit a actualizam calculatorul de salarii conform Ordonantei de Urgenta Nr. 79/2017 care prevede mutarea contributiilor de la angajator la angajat: Calculator salarii... citește mai mult

Reglementari concediu

Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. Potrivit aceleiasi surse oficiale  “compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.” Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute mai sus din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în... citește mai mult

Inregistrarea in scopuri TVA in 2015 si documentele necesare

Inregistrarea in scopuri TVA in 2015 si documentele necesare Societățile care sunt înființate în baza Legii 31/1990 (societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată),supuse înmatriculării la registrul comerțului pot solicita înregistrarea în scop de TVA astfel: la înfiinţare ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și numai dacă încetează situația care a condus la anulare Procedura de înregistrare în scopuri de TVA La înfiinţare – se depune la ANAF, Formularul – 098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, însoţit de Formularul – 088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este în aceeași zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a cererii de înmatriculare în registru. Formularele 098, 088 se complecteaza electronic, fiind în format pdf cu atașament xml. Se depun la organul fiscal, nu se transmit on-line. Ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și – se depune la ANAF, Formularul – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, însoţit de Formularul – 088Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este înmomentul solicitării înregistrării numai dacă încetează situația care a condus la anulare... citește mai mult

Unsere  Partner

Partner BKK logo
Partner DataOffice24 logo
Partner Personal24 logo
Partner CreditPlus logo
Aktuelle Nachrichten
Articole recente