Societate pe acţiuni (SA)

Societate pe actiuni (SA)

– numărul de acţionari stabilit de lege este de cel puţin 5
– fondatorii pot fi persoane juridice ori persoane fizice, atât din România cât şi din străinătate
capitalul social: cel puţin 25.000 € (contravaloarea în lei, la cursul BNR din ziua înscrierii)
– la înscrierea firmei cel puţin 30% din valoarea totală a capitalului trebuie depus, iar restul în termen de 12 luni
– capitalul social se divide în acţiuni care nu pot avea valoarea nominală mai mică de 0,1 RON
– organele de conducere a societăţii sunt: adunarea generală, administratorii şi comisia de cenzori
– este obligatorie cel puţin o dată pe an, întrunirea  adunării generale ordinare
adunarea generală extraordinară se poate convoca ori de câte ori este nevoie
– la prima convocare a adunărilor extraordinare este necesar prezenţa acţionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social
– deciziile adunării extraordinare sunt valabile prin susţinerea majoritară a cel puţin jumătate din capitalul social.
– la convocările următoare este necesar prezenţa acţionarilor reprezentând 1/2 din capitalul social şi se hotărăşte cu votul acţionarilor reprezentând 1/3 din capitalul social.
– SA este administrată de unul sau mai mulţi administratori numiţi de adunarea generală a acţionarilor.
– unicul administrator sau preşedintele consiliului de administarţie şi cel puţin 1/2 din numărul administratorilor trebuie să fie cetăţeni români. Pentru a numi cetăţeni străini în funcţia de administratori este nevoie stipularea acestuia în actul constitutiv.
– membrii consiliului sunt numiţi fie în actul constitutiv sau de adunarea generală.
– administratorii sunt desemnaţi pe o perioada de cel puţin 4 ani
– pentru efectuarea controlului financiar intern, sunt desemnaţi cenzori. În acest scop societatea va avea cel puţin 3 cenzori şi 3 supleanţi.
comisia de cenzori este obligată să raporteze cel puţin o dată pe an adunării generale
– Pentru societatile pe actiuni care isi incheie bilanturile dupa standardele IRFS (International Financial Reporting Standards) si le supervizeaza  de catre un expert contabil, nu mai este necesara comisia de cenzori.