Societate in comandita pe actiuni (SCA)

Societate in comandita pe actiuni (SCA)

– este nevoie de cel puţin 5 acţionari.
– capitalul social este împărţit pe acţiuni (diferenţa mare faţă de SA)
capitalul social al S.C.A. nu poate fi mai mic de 25.000 € (contravaloarea în RON)

Aktuelle Nachrichten
Articole recente