Calculator salarii 2018

Am reusit a actualizam calculatorul de salarii conform Ordonantei de Urgenta Nr. 79/2017 care prevede mutarea contributiilor de la angajator la angajat: Calculator salarii...

Reglementari concediu

Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. Potrivit aceleiasi surse oficiale  “compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.” Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute mai sus din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în...
Inregistrarea in scopuri TVA in 2015 si documentele necesare

Inregistrarea in scopuri TVA in 2015 si documentele necesare

Inregistrarea in scopuri TVA in 2015 si documentele necesare Societățile care sunt înființate în baza Legii 31/1990 (societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată),supuse înmatriculării la registrul comerțului pot solicita înregistrarea în scop de TVA astfel: la înfiinţare ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și numai dacă încetează situația care a condus la anulare Procedura de înregistrare în scopuri de TVA La înfiinţare – se depune la ANAF, Formularul – 098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, însoţit de Formularul – 088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este în aceeași zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a cererii de înmatriculare în registru. Formularele 098, 088 se complecteaza electronic, fiind în format pdf cu atașament xml. Se depun la organul fiscal, nu se transmit on-line. Ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și – se depune la ANAF, Formularul – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, însoţit de Formularul – 088Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este înmomentul solicitării înregistrării numai dacă încetează situația care a condus la anulare...

Inregistrarea in scopuri TVA in 2015 si documentele necesare

Societățile care sunt înființate în baza Legii 31/1990 (societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată),supuse înmatriculării la registrul comerțului pot solicita înregistrarea în scop de TVA astfel: la înfiinţare ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și numai dacă încetează situația care a condus la anulare Procedura de înregistrare în scopuri de TVA La înfiinţare – se depune la ANAF, Formularul – 098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, însoţit de Formularul – 088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este în aceeași zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a cererii de înmatriculare în registru. Formularele 098, 088 se complecteaza electronic, fiind în format pdf cu atașament xml. Se depun la organul fiscal, nu se transmit on-line. Ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și – se depune la ANAF, Formularul – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, însoţit de Formularul – 088Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este înmomentul solicitării înregistrării numai dacă încetează situația care a condus la anulare – se depune la ANAF, Formularul –099Cerere de înregistrare...
Aktuelle Nachrichten
Articole recente